MILITÆRE LØSNINGER
Enkelt og robust
Telefonsupport
Hensikten med denne avtalen er å sikre at kunder av Kongsberg Target Systems (KTS) kan få teknisk hjelp over telefon ved eventuelle problemer.