MILITÆRE LØSNINGER
Enkelt og robust
Feil og returskjema
Alt utstyr som skal sendes til Kongsberg Target Systems må tydelig merkes. Retur skjema må fylles ut og legges ved for enhver forsendelse til Kongsberg Target Systems.