Personlig trening
Introduksjon
Personlig trening

Kongsberg Target Systems har utviklet en løsning spesialtilpasset personlig trening.

Denne løsningen erstatter utstyret på standplass med en vanlig PC, noe som reduserer kostandene betraktelig ved å etablere en personlig skytebane.