Sport
Stevnestyring
Styringsprogram - Orion
Orion gjør at man enkelt kan styre systemet ved hjelp av en PC. PC'en plasseres i standplasslederboden, og kommuniserer med utstyret på standplass, og styrer dette slik at skytterne ikke behøver å tenke på annet enn å zoome bildet. 

Samtidig vil Orion kommunisere med andre programmer på skytebanen, slik at skytterenes navn automatisk kommer opp på skjermene, og resultater blir sendt videre til både visningsprogram (WinGPS og WinGPSweb) og resultatprogram (Leon).

Man kan selv enkelt lage nye skyteprogrammer i Orion.

Standplasslederbod