KOMPLETT STEVNELØSNING
Fra skytter til publikum
Produkter
Kongsberg Target Systems produserer systemer og totalløsninger for alle som skyter rifle eller pistol. Dette omfatter alt fra detektering av treffpunkt til presentering av dette til skytter, til publikum lokalt eller til publikum over internett. I tillegg har vi programvare som håndterer påmelding og resultater under konkurranser. For å håndtere dette er det blitt utviklet produkter og programvare som gjør at vi kan skreddersy løsninger for et hvert behov.